• slider image 63
  • slider image 58
  • slider image 59
  • slider image 60
  • slider image 61
  • slider image 50
  • slider image 57
  • slider image 62
:::

第六屆 理事會

理  事  長: 陳貴逢

常務理事:陳銘賀、陳素秋、何家榛、陳俊諺

理       事:李建國、徐鳳嬌、林福山、張建成、高裕仁

理       事:李耀長、劉一龍、甘孟偉、黃光儀、游朝棟

候補理事:吳宏聰、林信義、陸昀萱、陳力鑕、余錫洲

第六屆 監事會

常務監事:羅文寶

監       事:王清白、彭雲星、伍若蘭、林淑玲

候補監事:黃學恆